przejdź do Sochaczew.pl

wiadomości

Dotacje również na absolwentów oraz rozwiązanie problemu płacenia za nieuczęszczających na zajęcia słuchaczy szkół dla dorosłych zawiera poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, który trafił do kon...
18.07.2012
godz.13:01

MEN twierdzi, że podwyżki dla nauczycieli w 2013 r. są możliwe tylko w drodze racjonalizacji wydatków. Według wiceministra edukacji Macieja Jakubowskiego ewentualna podwyżka płac nauczycieli w 2013 roku możliwa będ...
18.07.2012
godz.11:33

Gmina, ustalając dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie, nie powinna uwzględniać wydatków ponoszonych w placówce z oddziałami integracyjnymi - odpowiada MEN na pytanie Czytelniczki.Poniżej kol...
01.06.2012
godz.12:09

Rozporządzenie w sprawie podwyżek dla nauczycieli określa jedynie zmianę struktury wynagrodzeń, a nie sam ich poziom - twierdzi MEN. To nie teoretyczne manewry, ale rzeczywiste koszty dla jst - odpowiadają samorządowc...
01.06.2012
godz.12:05

Urlopy zdrowotne pedagogów mają być przyznawane według nowych zasad. Cel: ukrócić patologie Największy nauczycielski związek zawodowy wstępnie zgodził się na zmiany w Karcie nauczyciela. Z naszych informacji wynik...
01.06.2012
godz.11:58

Do rady gminy należy decyzja o tygodniowym wymiarze godzin tzw. nauczycieli nietablicowych czyli pedagogów czy logopedów - potwierdza Sąd Najwyższy. To oznacza, że wysokość pensum takich nauczycieli nie jest wprost us...
27.03.2012
godz.09:52

- Nie będzie zmian w przepisach o średnich wynagrodzeniach nauczycielskich - zapowiada minister edukacji Krystyna Szumilas. - Resort nie pracuje nad nowelizacją Karty Nauczyciela - podkreśla. Mimo wszystko na najbliżs...
27.03.2012
godz.09:22

Od września pensja zasadnicza nauczycieli ma wzrosnąć o 3,8 proc. Za Ministerstwem Edukacji Narodowej publikujemy nowe stawki miesięczne i planowane średnie wynagrodzenia.Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do ...
27.03.2012
godz.09:19

Zgodnie z obowiązującym prawem, dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każde dziecko w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach pub...
13.03.2012
godz.15:12

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego w zespole szkół publicznych, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum, upoważnia dyrektora tego zespołu, aby powierzył mu zajęcia zarówno w gimnazjum, jak i w szkole p...
13.03.2012
godz.14:56

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość