przejdź do Sochaczew.pl

wiadomości

- Nie będzie zmian w przepisach o średnich wynagrodzeniach nauczycielskich - zapowiada minister edukacji Krystyna Szumilas. - Resort nie pracuje nad nowelizacją Karty Nauczyciela - podkreśla. Mimo wszystko na najbliżs...
27.03.2012
godz.09:22

Od września pensja zasadnicza nauczycieli ma wzrosnąć o 3,8 proc. Za Ministerstwem Edukacji Narodowej publikujemy nowe stawki miesięczne i planowane średnie wynagrodzenia.Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do ...
27.03.2012
godz.09:19

Zgodnie z obowiązującym prawem, dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każde dziecko w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach pub...
13.03.2012
godz.15:12

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego w zespole szkół publicznych, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum, upoważnia dyrektora tego zespołu, aby powierzył mu zajęcia zarówno w gimnazjum, jak i w szkole p...
13.03.2012
godz.14:56

Prawnicy potwierdzają, że na polecenie samorządów dyrektorzy placówek mogą zobowiązać nauczycieli do pracy w szkole po 8 godzin dziennie. Zazwyczaj nauczyciele wykonują pracę w szkołach tylko wtedy, gdy mają zajęcia ...
13.03.2012
godz.14:43

Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zasad dotyczących udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Artykuł w szczególności dotyczy określenia przesłanek nabycia uprawnienia do urlopu oraz trybu orzekania o potrzebie u...
13.03.2012
godz.11:16

Wysokość rezerwy subwencji oświatowej w 2013 roku wzrośnie z 0,25 do 0,4 proc. - zdecydował Sejm. Posłowie znowelizowali w piątek ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana zakłada, że w przyszłym...
12.03.2012
godz.09:41

W gminie Dębica wprowadzone zostały procedury weryfikacji orzeczeń o nauczycielskich urlopach dla poratowania zdrowia. Jak wygląda to w praktyce?Wiesław Rygiel, zastępca wójta Dębicy: W zarządzeniu wójta określony zos...
12.03.2012
godz.09:07

Czterysta szkół podstawowych zostanie objętych pilotażem programu „Cyfrowa szkoła". Ich organy prowadzące dostaną dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym laptopów i tablic interaktywnych.Przyg...
28.02.2012
godz.09:42

Wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne, jeśli nauczyciel w ciągu 30 dni  od jego otrzymania złożył dyrektorowi wniosek o przejście na pół roku w  stan nieczynny. Tak orzekł Sąd Najwyższy, rozpoznając sprawę nauczyciel...
27.02.2012
godz.14:15

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość