przejdź do Sochaczew.pl

wiadomości

Prawnicy potwierdzają, że na polecenie samorządów dyrektorzy placówek mogą zobowiązać nauczycieli do pracy w szkole po 8 godzin dziennie. Zazwyczaj nauczyciele wykonują pracę w szkołach tylko wtedy, gdy mają zajęcia ...
13.03.2012
godz.14:43

Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zasad dotyczących udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Artykuł w szczególności dotyczy określenia przesłanek nabycia uprawnienia do urlopu oraz trybu orzekania o potrzebie u...
13.03.2012
godz.11:16

Wysokość rezerwy subwencji oświatowej w 2013 roku wzrośnie z 0,25 do 0,4 proc. - zdecydował Sejm. Posłowie znowelizowali w piątek ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana zakłada, że w przyszłym...
12.03.2012
godz.09:41

W gminie Dębica wprowadzone zostały procedury weryfikacji orzeczeń o nauczycielskich urlopach dla poratowania zdrowia. Jak wygląda to w praktyce?Wiesław Rygiel, zastępca wójta Dębicy: W zarządzeniu wójta określony zos...
12.03.2012
godz.09:07

Czterysta szkół podstawowych zostanie objętych pilotażem programu „Cyfrowa szkoła". Ich organy prowadzące dostaną dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym laptopów i tablic interaktywnych.Przyg...
28.02.2012
godz.09:42

Wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne, jeśli nauczyciel w ciągu 30 dni  od jego otrzymania złożył dyrektorowi wniosek o przejście na pół roku w  stan nieczynny. Tak orzekł Sąd Najwyższy, rozpoznając sprawę nauczyciel...
27.02.2012
godz.14:15

Dyrektor szkoły ma prawo zwolnić bez wypowiedzenia nauczyciela  mianowanego po 182 dniach choroby, nawet jeśli ten w późniejszym  terminie otrzyma roczne świadczenie rehabilitacyjne z ZUS. Od września 2004 r. nauczyc...
27.02.2012
godz.14:10

Kiedy wypłacać nauczycielom nagrodę jubileuszową: w dniu nabycia do niej praw czy pod koniec miesiąca? Publikujemy odpowiedź resortu edukacji.Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzieli na pytanie Renaty,...
23.02.2012
godz.09:32

Ministerstwo finansów wyklucza możliwość przesunięcia terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez samorządy. W ocenie resortu zagraża to płynności finansowej ZUS.W ustawie o systemie ubezpieczeń społecz...
22.02.2012
godz.10:22

Dotacje dla niepublicznych szkół nie przysługują za czas wakacji letnich absolwentów - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.Resort odpowiada w ten sposób na interpelację poselską w sprawie dotacji oświatowej na fu...
22.02.2012
godz.10:17

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość