przejdź do Sochaczew.pl
Pensum bez tablicy

Do rady gminy należy decyzja o tygodniowym wymiarze godzin tzw. nauczycieli nietablicowych czyli pedagogów czy logopedów - potwierdza Sąd Najwyższy.

To oznacza, że wysokość pensum takich nauczycieli nie jest wprost ustalona w Karcie Nauczyciela; określa ją zależnie od potrzeb gminy organ prowadzący szkołę.

Przykładowo w Legionowie radni zdecydowali, że w przypadku logopedów i reedukatorów pensum będzie wynosiło 22 godziny. Dla pedagogów i psychologów określono je na poziomie 24 godzin tygodniowo. Przeciwko takim zapisom wystąpili nauczyciele, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację gminie.


Orzecznictwo było jednak w tym zakresie niejednorodne, stąd uchwała Sądu Najwyższego.

„Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę" - wynika z uchwały podjętej 21 marca przez Sąd Najwyższy. (sygn. akt III PZP 2/12)

źródło: samorząd.pap

A A A
27.03.2012
godz.09:52

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość