przejdź do Sochaczew.pl
Nowa wyprawka

Obowiązują nowe zasady udzielania dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów. Do otrzymania pomocy uprawnionych jest więcej pierwszoklasistów, mniej środków pozostawiono do rozdziału poza kryterium dochodowym.

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania uczniom pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka Szkolna". W tym roku wsparcie ma objąć głównie uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się rodziny, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł. Wyjątkiem są rodzice uczniów pierwszych klas szkół podstawowych - im pomoc będzie przysługiwała podobnie jak prawo do zasiłku rodzinnego od 504 zł.

W ramach programu gminy mogą przyznawać dofinansowanie także uczniom poza kryterium dochodowym. W tym roku liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w takim trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5 proc. ogólnej liczby uczniów objętych programem.

W poprzednich latach było to 10 proc., ale według resortu edukacji gminy nie wykorzystywały tej puli środków. Dlatego została ona zmniejszona, a uzyskane z takiej oszczędności środki przeznaczono na szerszą pomoc dla pierwszoklasistów.

Wartość pomocy wynosi od 180 zł do 352 zł. Jej wysokość zależy od tego, w której klasie uczy się dziecko oraz od ewentualnego stopnia niepełnosprawności ucznia.

W tegorocznej edycji rządowego programu w grupie beneficjentów po raz pierwszy znajduje się młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że gminy będą wypłacać dofinansowanie na podręczniki nie tylko uczniom mieszkającym na ich terenie, ale też uczniom szkół prowadzonych przez powiaty.

źródło: serwis samorządowy pap

A A A
18.07.2012
godz.13:38

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość