przejdź do Sochaczew.pl
Zawód: dyrektor

Dyrektor szkoły, w której nie utworzono stanowiska zastępcy, powinien być zwolniony z obowiązku wypracowania pensum - uważa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.

OSKKO wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących sposobu powierzania stanowiska dyrektora, jego kompetencji zawodowych, współpracy z innymi podmiotami, czasu pracy i oceny pracy. Pod koniec czerwca Stowarzyszenie podjęło uchwałę w tej sprawie, a postulaty zostały przekazane ministerstwu edukacji.

Według OSKKO zespół kompetencji, zakres obowiązków dyrektora szkoły oraz profesjonalizacja zarządzania uczyniły to stanowisko odrębnym zawodem w oświacie.

„Postulujemy zmianę zapisów w ustawach: O systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela, polegającą na uregulowaniu statusu dyrektora jako pracownika, bez względu na to, czy kandydat na dyrektora jest nauczycielem, czy osobą niebędącą nim" - pisze Marek Pleśniar, prezes OSKKO.

Stowarzyszenie domaga się jasnych zapisów o obsadzaniu i odwoływaniu ze stanowiska dyrektora szkoły. Jak wskazuje, dzisiejsze zapisy, są niespójne z innymi aktami prawnymi, a różne interpretacje organów prowadzących są przyczyną nieporozumień i konfliktów.

W stanowisku podkreślono, że należy zmienić przepisy uniemożliwiające przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora osobom z odpowiednim przygotowaniem, lecz nieposiadającym aktualnej oceny pracy, ze względu na podjęcie pracy w urzędach, organizacjach pozarządowych i instytucjach oświatowych. Aktualny stan prawny ma wykluczać wartościowych dla szkół kandydatów, którzy zyskali wiedzę oświatową i umiejętności organizacyjne wartościowe dla rozwoju oświaty lokalnej.

Zdaniem OSKKO osoby nowo powołane na stanowisko dyrektora bez doświadczenia kierowniczego, powinny być objęte obowiązkową opieką dyrektora z długoletnim, co najmniej 5-letnim stażem w szkole.

Stowarzyszenie postuluje także podjęcie działań w kierunku stworzenia nowego sposobu realnego awansu w zawodzie nauczyciela, pozwalającego na poziomy awans w ramach szkoły.

"Należy docelowo odejść od opłacania kolejnych, następujących co kilka lat zbiurokratyzowanych działań nauczycieli, zarzucić skomplikowany i sztuczny system "awansu" na rzecz prostej zasady - szkolni liderzy powinni otrzymać za swą pracę wynagrodzenie, wpływ na zarządzanie szkołą oraz odpowiedzialność za swe działania kierownicze" - czytamy w stanowisku.

Do dalszej dyskusji OSKKO pozostawia, czy dyrektor powinien mieć status pracownika samorządowego, czy być autonomiczny - jak jest aktualnie.

Wśród propozycji znalazło się też zwolnienie dyrektora szkoły, w której nie utworzono stanowiska zastępcy, z obowiązku wypracowania pensum, 35-dniowy urlop oraz zmiany dotyczące oceny pracy dyrektora. 

źródło:Serwis samorządowy PAP

A A A
19.07.2012
godz.12:24

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość