przejdź do Sochaczew.pl
Nauczyciel mianowany w zespole szkół

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego w zespole szkół publicznych, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum, upoważnia dyrektora tego zespołu, aby powierzył mu zajęcia zarówno w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej w zakresie obowiązującego pensum.

Nie musi przy tym zmieniać aktu mianowania lub przekształcać umownego stosunku pracy ze szkołą podstawową w zespole szkół na mianowanie w tej szkole.

Zespół szkół to jeden organizm. Przeniesienie więc w jego obrębie wymagałoby, zgodnie z art. 18 KN, uzyskania zgody zainteresowanego tylko wtedy, gdyby trafiał na inne stanowisko. Za taką zmianę nie można z pewnością uznać skierowania do prowadzenia lekcji w podstawówce zamiast w gimnazjum czy odwrotnie.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2011 r. III PK 80/2010

źródło: wartowiedzieć.org

 

A A A
13.02.2013
godz.08:46

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość