przejdź do Sochaczew.pl
Rusza projekt "Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych"

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej około 671 sochaczewskich uczniów z klas I-III szkół podstawowych będzie mogło rozwinąć swoje zainteresowania. Miasto otrzymało dodatkowe środki finansowe w wysokości 473 245,20 zł na realizację 3 120  godzin zajęć pozalekcyjnych. Z otrzymanych środków ok. 280 000,00 tysięcy przeznaczone będzie na zakup pomocy dydaktycznych.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na:

  • zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I –III szkół podstawowych, które będą kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w  materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Sochaczew.

Realizatorem Projektu jest Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Europa – projekty unijne „Wczesna edukacja…”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

A A A
12.09.2013
godz.15:22
 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość