przejdź do Sochaczew.pl
Rodzice popierają "sześciolatkową" reformę szkoły

87 proc. rodziców, którzy posłali swoje dzieci w wieku 6 lat do szkoły, zauważyło u nich pozytywne zmiany; 79 proc. rodziców ponownie podjęłoby decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez ich dzieci – wynika z badania Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium.

Badanie, którego wyniki przedstawiono w Warszawie, pokazało, że 96,6 proc. ankietowanych rodziców, których 6-letnie dzieci rozpoczęły naukę w szkołach podstawowych przygotowanie, nauczycieli do pracy z sześciolatkami ocenia "dobrze" lub "dobrze z zastrzeżeniami".

89,4 proc. rodziców oceniało "dobrze" lub "dobrze z zastrzeżeniami" poziom przygotowania szkół. Nieco więcej zastrzeżeń  w tej kwestii mieli badani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – 70,6 proc. respondentów z tej grupy dobrze ocenia przygotowanie szkół.

Nauczyciele sygnalizowali m.in. potrzebę drugiego nauczyciela do pomocy, zbyt małe sale, zbyt dużą liczbę dzieci w klasie, łączenie w jednych klasach dzieci sześcioletnich i siedmioletnich.

W badaniu pytano także o to, czy dzieci miały jakiekolwiek problemy z adaptacją do nowej sytuacji. 74,2 proc. ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci nie miały żadnych problemów z odnalezieniem się w szkole.

Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 20,9 proc. (wskazano na: problemy emocjonalne, trudności z adaptacją w grupie, słabe tempo pracy, problemy z koncentracją i dyscypliną); 4,9 proc. przyznało, że nie wie, czy dziecko doświadczyło problemów.

87 proc. badanych rodziców zauważyło pozytywne zmiany w zachowaniu i działaniu swoich dzieci pod wpływem nauki w szkole.

Dotyczyły one tzw. kompetencji twardych związanych z edukacją (takich jak czytanie, pisanie, zwiększenie zasobu słownictwa, umiejętność pozyskiwania informacji), jak i w zakresie kompetencji społecznych (samodzielność, samodyscyplina, umiejętność pracy w grupie, dostosowanie się do nowego środowiska i pracy w systemie klasowo-lekcyjnym, pewność siebie, poczucie własnej wartości).

79 proc. respondentów – rodziców zadeklarowało, że gdyby jeszcze raz miało podjąć decyzję o tym czy posłać do szkoły swoje sześcioletnie dziecko, zrobiłoby to jeszcze raz.

Jednocześnie o gotowości szkolnej dzieci 6-letnich do rozpoczęcia nauki w szkole przekonanych jest trzy czwarte badanych nauczycieli i jedynie jedna trzecia rodziców.

Badanie rozpoczęto we wrześniu 2013 r. i zakończono w lutym 2014 r. Przeprowadzono je na reprezentatywnej grupie 457 rodziców z 82 szkół i 155 nauczycieli pracujących w 89 szkołach. Szkoły te znajdują się w miastach średnich i dużych.

Pominięto szkoły wiejskie ze względu na zbyt niski odsetek dzieci sześcioletnich w tych szkołach oraz wielkie miasta – Warszawę i Poznań, gdzie odsetek ten jest dużo większy niż w reszcie kraju.

Badanie przeprowadzono w klasach II, gdyż chodziło o opinie nauczycieli i rodziców po roku uczestnictwa dzieci 6-letnich w systemie szkolnym. W tych klasach, w badanych szkołach, uczyło się 991 dzieci, które rozpoczęły naukę jako sześciolatki.

W klasach tych dominowały dzieci starsze. W połowie badanych klas dzieci młodsze, te które rozpoczęły naukę wcześniej stanowiły nie więcej niż 20 proc. W prawie 18 proc. klas dzieci młodsze stanowiły więcej niż połowę. W badanej grupie były trzy klasy złożone z samych dzieci młodszych.

Wyniki badania przekazane zostaną do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mając na względzie pełną niezależność badawczą autorskie badanie uczelni przeprowadzone było za pomocą ankiet opracowanych w Pedagogium przez pracowników uczelni i na jej koszt. (PAP)

 

źródło: Serwis Samorządowy PAP

A A A
13.05.2014
godz.14:06

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość