przejdź do Sochaczew.pl

wiadomości

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21, 96- 500 Sochaczew gromadzi i przetwarza dane osobowe na  podstawie   w  granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i  kodeksu ...
17.08.2018
godz.09:22

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21, 96- 500 Sochaczew gromadzi i przetwarza dane osobowe na  podstawie   w  granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i  kodeksu ...
17.08.2018
godz.09:22

Ministerstwo Edukacji Narodowej podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przedstawiło dziewięć faktów o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków. Od 2009 roku do gmin trafiło 1 898 tys. ...
12.02.2013
godz.10:55

Nauczyciele wykonują odpowiedzialną i stresującą pracę - uważa ponad 80 proc. Polaków; 55 proc. sądzi, że praca nauczyciela daje dużo satysfakcji, 49 proc. ocenia, że nauczyciele mają za długie urlopy, a 30 proc., ...
15.01.2013
godz.12:24

Czterysta szkół podstawowych zostanie objętych pilotażem programu „Cyfrowa szkoła". Ich organy prowadzące dostaną dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym laptopów i tablic interaktywnych.Przyg...
28.02.2012
godz.09:42

Dyrektor szkoły ma prawo zwolnić bez wypowiedzenia nauczyciela  mianowanego po 182 dniach choroby, nawet jeśli ten w późniejszym  terminie otrzyma roczne świadczenie rehabilitacyjne z ZUS. Od września 2004 r. nauczyc...
27.02.2012
godz.14:10

Kiedy wypłacać nauczycielom nagrodę jubileuszową: w dniu nabycia do niej praw czy pod koniec miesiąca? Publikujemy odpowiedź resortu edukacji.Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzieli na pytanie Renaty,...
23.02.2012
godz.09:32

Ministerstwo finansów wyklucza możliwość przesunięcia terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez samorządy. W ocenie resortu zagraża to płynności finansowej ZUS.W ustawie o systemie ubezpieczeń społecz...
22.02.2012
godz.10:22

Dotacje dla niepublicznych szkół nie przysługują za czas wakacji letnich absolwentów - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.Resort odpowiada w ten sposób na interpelację poselską w sprawie dotacji oświatowej na fu...
22.02.2012
godz.10:17

Nauczycielka mianowana przebywa na zwolnieniu lekarskim od 1 września 2011 r. Z dniem 29 lutego 2012 r. chce rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Na czas jej nieobecności zatrudniony był dotychczas nau...
22.02.2012
godz.10:14

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość