przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Klauzula Informacyjna

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21, 96- 500 Sochaczew gromadzi i przetwarza dane osobowe na  podstawie   w  granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i  kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie
  2. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w  dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a  po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  5. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 46 862 19 53 w. 40 lub pocztą elektroniczną: mze@mze.edu.pl

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

A A A
17.08.2018
godz.09:22

Zapisz się na newsletter

kontakt