przejdź do Sochaczew.pl
Niedokształcani

MEN nie wykorzystało pieniędzy przeznaczonych w zeszłym roku na dokształcanie nauczycieli. Posłowie sejmowej komisji edukacji uważają, że potrzebne są zmiany w planowaniu i wykorzystywaniu tych funduszy.

Na środowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części oświata i wychowanie przedstawił wiceminister Maciej Jakubowski.

W 2011 r. wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 39,125 mld zł. Na ten cel planowano przeznaczyć z budżetu państwa 39,292 mld zł. Resort edukacji zrealizował plan w 99,6 proc. Wydana kwota stanowi prawie 13 proc. całości budżetu państwa, wskaźnik ten wzrósł o 0,3 proc. w porównaniu z 2010 r.

12,5 mln przeznaczono na doskonalenie nauczycieli. Obowiązek wyodrębniania środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli "w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela-stażysty" nakłada na resort edukacji Karta Nauczyciela.

Jak wynika z raportu NIK, pieniądze wyodrębnione na dokształcanie nauczycieli w ogóle nie zostały wykorzystane. MEN tłumaczy, że Karta Nauczyciela nakłada obowiązek wyodrębnienia środków na ten cel, lecz nie nakłada obowiązku ich wydatkowania.

Poseł Lech Sprawka (PiS) ostrzegał, że interpretacją Karty Nauczyciela dokonanej przez MEN mogą się sugerować samorządy. "Jeżeli taką interpretację powezmą samorządy, które są w trudnej sytuacji finansowej, to należy się liczyć z tym, że w 2012 r. samorządy - wzorem MEN-u - nie wykorzystają ani złotówki" - podkreślił.

Sprawka namawiał do znowelizowania Karty Nauczyciela celem zmniejszenia zapisu o wysokości kwoty przeznaczanej na szkolenia, równej obecnie 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela-stażysty.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części oświata i wychowanie w 2011 r. W ich opinii znalazł się postulat podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia planowania i wykonania właściwej realizacji art. 70a, ustęp czwarty Karty Nauczyciela. Za przyjęciem projektu opinii posła Sprawki było 19 posłów, przeciw - sześciu.

źródło: Serwis samorzadowy PAP

A A A
19.07.2012
godz.12:25

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość