przejdź do Sochaczew.pl
MEN odpowiada

Gmina, ustalając dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie, nie powinna uwzględniać wydatków ponoszonych w placówce z oddziałami integracyjnymi - odpowiada MEN na pytanie Czytelniczki.

Poniżej pełna treść odpowiedzi przygotowanej przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Iwona, nauczyciel: Jestem dyrektorem szkoły, która została przekazana do prowadzenia stowarzyszeniu w 2009 r. Od tego czasu walczymy z JST w sprawie dotacji dla naszej szkoły i ciągle napotykamy problemy. W jaki sposób powinna być naliczana dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powinny to być środki w wysokości równej wydatkom bieżącym w szkołach o podobnym typie i rodzaju, niestety nasza JST sama interpretuje prawo, porównując nas do jednej szkoły podstawowej, twierdząc, że druga jest z oddziałami integracyjnymi.

Odpowiedź MEN: Z treści pytania wynika, że Pani Iwona jest dyrektorem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest stowarzyszenie. Podstawą dotowania takiej szkoły są przepisy art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do dotowania, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przy definiowaniu rodzajów szkół można by odnieść się do wag określonych w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 dla jednostek samorządu terytorialnego zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693). Poszczególne wagi pozwalają wyrazić w postaci arytmetycznej ocenę kosztów dostarczania poszczególnym grupom uczniów potrzebnego im wykształcenia i stanowią kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i pozaszkolne. W omawianym przypadku szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi to inny rodzaj szkoły niż szkoła podstawowa ogólnodostępna.

źródło: Serwis samorządowy PAP

A A A
19.07.2012
godz.12:29

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość