przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Konsultacje społeczne projektu uchwały

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie informuje, iż w dniach od 26.01.2021 r. do 09.02.2021 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. projektu Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczew.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 26.01.2021 r. do 09.02.2021 r. w formie pisemnej

Wszystkie uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać droga elektroniczną, korzystając z forum bądź też pisemnie na udostępnionym formularzu, który zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl., poprzez złożenie go w wyznaczonym terminie osobiście w godzinach 08.00-16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16 lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

A A A
25.01.2021
godz.08:44

Zapisz się na newsletter

kontakt