przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Organizacja nauki zdalnej w szkole

Została opublikowana nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wydłużono do 14 lutego naukę zdalną dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz zmieniono zasady organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 18 stycznia br. uczą się w formie stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie.

Zmienione zostały przepisy dotyczące organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły. Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Natomiast w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie mógł umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły

Dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

 

żródło: pap

A A A
04.02.2021
godz.08:44

Zapisz się na newsletter

kontakt