przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Nauka zdalna w starszych klasach wydłużona do 14 marca 2021 r.

Zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021r.. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

  1. szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
  4. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  5. domów wczasów dziecięcych;
  6. szkolnych schronisk młodzieżowych.

Jednocześnie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I–III.

W przypadku:

  1. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
  2. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  3. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

źródło: MKO

A A A
01.03.2021
godz.14:17

Zapisz się na newsletter

kontakt