przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Lektury dostępne - materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami

MEiN podało, iż na stronach internetowych ministerstwa pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne--kolejne-materialy-udostepnione zostały udostępnione kolejne pozycje Lektur dostępnych, które obok tekstu oryginalnego zawierają również lekturę przetłumaczoną na PJM oraz wersję z tekstem łatwym do czytania (ETR).

Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu. Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Źródło: MEiN

A A A
11.03.2021
godz.08:43

Zapisz się na newsletter

kontakt