przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

25 maja

język polski

9:00

120 minut

26 maja

matematyka

9:00

100 minut

27 maja

język obcy nowożytny

9:00

90 minut

Uczniom, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

-        o 60 minut – w przypadku języka polskiego,

-        o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,

-        o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy egzaminacyjnych.

Największa grupa ósmoklasistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Pozostałe języki obce wybierane do egzaminu to: francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00. będą publikować na swoich stronach internetowych Arkusze z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

źródło: MEiN

A A A
27.04.2021
godz.13:37

Zapisz się na newsletter

kontakt