przejdź do Sochaczew.pl
Sposób na subwencję

Minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas, podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Uwzględniono w nim finansowanie w ramach subwencji oświatowej kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez samorządy w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in. nowy wskaźnik (wagę), którym zostaną przeliczeni uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, zmianę zasad subwencjonowania zadań związanych z nauką języków mniejszości narodowych, etnicznych bądź języka regionalnego oraz szacowane zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia o dzieci sześcioletnie, które od 1 września 2013 roku rozpoczną realizację obowiązku szkolnego.

W 2013 r. finansowy standard A, czyli kwota, jaką samorządy otrzymują na jednego ucznia, wyniesie ok. 5 171 zł.

źródło: samorząd.pap.pl

A A A
15.01.2013
godz.12:22

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość