przejdź do Sochaczew.pl
Gmina, a nie karta powinna decydować o liczbie godzin pracy nauczycieli

Rada gminy może zmusić m.in. nauczycieli szkolnych, psychologów czy  logopedów do 40 godzin tygodniowej pracy z uczniami. Samorządy mają nadzieję, że będą mogły decydować również o pensum pozostałych osób  zatrudnionych w ich szkołach.

Na taki wyrok gminy czekały od kilku lat. W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa2771/11) ostatecznie potwierdził, że rada gminy może ustalać pensum dla nauczycieli pedagogów i logopedów nawet do 40 godzin tygodniowo.
– Dzięki korzystnemu wyrokowi zaoszczędziliśmy prawie cztery etaty, bo zmusiliśmy nauczycieli do dłuższej pracy. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na jednego specjalistę przypada obecnie około 173 uczniów – mówi Elżbieta Kiełbasińska, naczelnik wydziału edukacji i sportu w Legionowie.
Dodaje, że samorządy będą zwiększać pensum pedagogom i psychologom, bo z roku na rok liczba dzieci korzystających z ich pomocy rośnie.
 – Od kondycji finansowej organu prowadzącego placówkę oświatową powinno zależeć, ile nauczyciel ma mieć zajęć tygodniowo. Wtedy nie dochodziłoby do likwidacji szkół i przekazywania ich osobie fizycznej, która zatrudnia pedagogów na mniej korzystnych warunkach – mówi Monika Rubaj-Królikowska, radca prawny w gminie Ustka.
Dodaje, że przez sztywne pensum wynikające z karty nauczyciela, samorządy muszą dopłacać do oświaty. Podobnie uważają przedstawiciele innych gmin, które nakłaniają nauczycieli do dłuższej pracy na terenie szkoły.
– Ten wyrok jest dla nas nadzieją, że wkrótce może będziemy wpływać na pensum pozostałych nauczycieli – mówi Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Repki.
Jej zdaniem mimo że w podległych szkołach nauczyciele są do dyspozycji dyrektora przez 40 godzin tygodniowo, to nie można wydać zarządzenia o zwiększeniu im liczby zajęć.
Oświatowe związki zawodowe nie chcą jednak zaakceptować wyroku WSA.
– Musimy wystosować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, bo orzeczenie to może być dyskryminujące – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.
Tłumaczy, że w efekcie wyroku WSA pedagog zatrudniany przez gminę może pracować 28 godzin tygodniowo, a jego kolega z taką samą specjalnością, ale wynagradzany przez powiat o 10 godzin więcej.
A A A
21.02.2012
godz.14:02

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość