przejdź do Sochaczew.pl
ZUS nie poczeka

Ministerstwo finansów wyklucza możliwość przesunięcia terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez samorządy. W ocenie resortu zagraża to płynności finansowej ZUS.

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ustalone zostały trzy terminy płatności składek na ubezpieczenia społeczne - piątego, dziesiątego i piętnastego dnia następnego miesiąca. W pierwszym terminie płacą jednostki budżetowe i samorządy, w kolejnym osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie, najpóźniej składki uiszczają pozostali płatnicy.

Z kolei środki pochodzące z udziału samorządów we wpływach z PIT trafiają do nich do 10 dnia kolejnego miesiąca po wpłynięciu podatku na konto urzędu skarbowego.

Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego wystosowało postulat w sprawie ujednolicenia tych terminów.

W odpowiedzi na interpelację nr 368 ministerstwo finansów odpowiedziało, że przesunięcie terminu płatności składek ZUS przez jednostki budżetowe oznaczałoby z jednej strony skumulowanie przelewów w bankach, z drugiej zaś chwiejność finansową ZUS, który wypłaca emerytury i renty w pięciodniowych odstępach. Wypłaty świadczeń przypadają na pierwszy dzień miesiąca, piąty, dziesiąty itd. W związku z tym – co podkreśla resort – ustalone terminy płatności składek mają na celu zapewnienie ZUS płynności finansowej.

Ministerstwo nie widzi podstawy, aby twierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego zmuszane będą do naruszania dyscypliny finansów publicznych, co sugeruje w swoim piśmie Zrzeszenie PBiWWL.

Resort finansów wskazuje na fakt, że subwencja oświatowa trafia do samorządów w dwunastu ratach miesięcznych w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego wypłatę wynagrodzeń. Co oznacza, że jst otrzymują te środki przed płatnością składek ZUS.

Ponadto, jak zaznacza resort, w 2008 roku wprowadzone zostało udogodnienie, które sprawiło, że większość środków z udziału w PIT przypadających za grudzień samorządy otrzymują już tego samego miesiąca.

Na 15. przypada natomiast termin comiesięcznej płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących osobami prawnymi. Taki sam termin płatności obowiązuje również w podatku rolnym i leśnym.

W ocenie ministerstwa rozłożenie w czasie wpływów z różnych źródeł nie powinno więc powodować problemów w terminowości opłacania przez jst składek ZUS. Gdyby mimo to trudności się pojawiły resport sugeruje tzw. finansowanie krótkoterminowe.

źródło: www.samorząd.pap.pl

 

A A A
22.02.2012
godz.10:22

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość