przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Przetargi

A A A

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022 R.

Plan zamówień pubicznych na 2022 r..pdf

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 R.

Plan zamówień publicznych 2021 r..pdf

 

Znak: MZEA.26.4.2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew do placówek oświatowych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Informacja o wyborze oferty -Dowożenie.pdf

 

Znak: MZEA.26.4.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew do placówek oświatowych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert dowożenie .pdf

 

Znak: MZEA.26.4.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew do placówek oświatowych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dniu 19 listopada 2020r. wraz z odpowiedziami.

Pytanie

W pkt. 7.2 p.pkt. b - warunki udziału w postępowaniu, nie określacie Państwo warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej np. poprzez obowiązek posiadania przez Wykonawcę "OC działalności gospodarczej" - co w przypadku kiedy dziecko uderzy dziecko podczas transportu, albo któreś dziecko uderzy się podczas awaryjnego hamowania (bez wypadku czy

kolizji) - kto odpowiada w takich przypadkach i z jakiej polisy zastanie wypłacone odszkodowanie?

Odpowiedź

W dniu 23 listopada 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie www.mze.sochaczew.pl Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

 

Pytanie

W pkt. 7.2 p.pkt. c - warunki udziału w postępowaniu, nie określacie Państwo warunku zdolności technicznej lub zawodowej np. wiek pojazdu, konieczne wyposażenie (klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, zagłówki, pasy trzy punktowe), obowiązkowy wpis w dow. rej. pojazdu -

przeznaczenie: przewóz osób niepełnosprawnych, chociażby roczne doświadczenie przy wykonywaniu tego typu usług dla Wykonawcy i obowiązkowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej lub udokumentowane doświadczenie w opiece lub transporcie dzieci niepełnosprawnych (min. 6

m-cy) dla kierowcy i opiekuna - jest to transport dzieci niepełnosprawnych (troje na wózkach) i powstaje pytanie - czy brak przykładowych warunków w drastyczny sposób nie obniży jakości świadczonej usługi?

Odpowiedź

W dniu 23 listopada 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie www.mze.sochaczew.pl Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. 

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wspólny przewóz dzieci opisanych w pkt. 3.1 części I i II - jeżeli pojazd przystosowany jest do przewozu 9 osób w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, a czas przejazdu pozwoli punktualnie dotrzeć wszystkim sześciorgu dzieciom do szkół?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wspólny przewóz dzieci opisanych w pkt. 3.1 części I i II SIWZ.

 

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf

SIWZ modyfikacja.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy .pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oferty modyfikacja.docx

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: 

Na świadczenie usług pn.  DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA SOCHACZEW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R."

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy .pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oferty z wstępnymi oświadczeniami.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z wyboru oferty

Informacja z wyboru oferty.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na świadczenie usług pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.” 

Zapytanie oferowe Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Sochaczew .pdf

Formularz-ofertowo-cenowy-załacznik-nr-1 dowożenie.docx

projekt-umowy-załącznik-nr-2 dowożenie.docx

 

 

 

                                                                                 

Zapisz się na newsletter

kontakt