przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Opis projektu

A A A

Indywidualne zajęcia za unijne środki

 Celem projektu „Marzenia do spełnienia - edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa” było zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Podstawą projektu, obok odpowiednio przygotowanej i przeprowadzonej rekrutacji, były zajęcia, w jakich mogli uczestniczyć uczniowie. Udział w zajęciach był całkowicie bezpłatny i dobrowolny dla uczniów

  • dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • dla dzieci z wadami postawy
  • dla uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • dla uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych artystycznie
  • dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Łącznie wsparciem projekt objeto około 418 uczniów, którzy brali brali udział w jednym, dwóch lub trzech zajęciach, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Projekt rozpoczął się w pierwszym kwartale 2013 roku i trwał do 30 pażdziernika 2013 r. Gmina Miasto Sochaczew pozyskała na ten cel 480 474,00 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Sochaczew skorzystało z Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu było możliwe dzięki doposażeniu szkół w odpowiedni nowoczesny, atrakcyjny dla dzieci sprzęt, który wpłynął na efektywność i jakość prowadzonych zajęć Ponadto zakupione wyposażenie prowadziło do podniesienia standardów nauczania w szkołach.

Zapisz się na newsletter

kontakt